DANH SÁCH SINH VIÊN ĐỘI TỰ QUẢN KÍ TÚC XÁ
TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM TP HCM
STT
Họ và tên
Lớp
MSSV
Ghi chú
1 Nguyễn Thị Phương Anh 11DHTQ3 2039202004  
2 Nguyễn Đức Anh 09DHAV3 2029180361  
3 Trần Minh Bảo 11DHTH4 2001200376 Kỹ thuật
4 Trịnh Các Các 18CDTP2 3005181708  
5 Lê Quang Dương 19CDNA 3011192002  
6 Trần Nguyễn Hải Đăng 10DHQTDVNH1 2030190027  
7 Nguyễn Thị Ngọc Điệp 09DHDB1 2022181008  
8 Dương Nguyễn Hoàng Gia 18CDĐT 3024182458  
9 Nguyễn Trung Nghĩa 10DHQT3 2013190380  
10 Đặng Thị Thúy Nhung 18CDQT1 3013181308  
11 Trương Thị Yến Như 09DHAV6 2029181104  
12 La Thúy Phượng 09DHQTDVNH7 2030176021  
13 Trần Minh Quang 09DHQTDVNH1 2030176021  
14 Phan Diễm Quỳnh 09DHDD2 2028180101  
15 Phan Anh Tài 09DHQTDVNH6 2030181326  
16 Nguyễn Vũ Toàn 19CDCK 3003190472  
17 Lê Việt Thắng 10DHCK2 3003190164  
18 Nguyễn Thị Mộng Thi 11DHTP9 2005202143  
19 Diệp Ngọc Anh Thư 09DHDD2 2028180009  
20 Trần Thị Trang 10DHTP11 2005190732  
21 Huỳnh Thị Thanh Vy 09DHSH1 2008180169  
  Phòng CTSV&TTGD   P. Trưởng đơn vị Người lập danh sách
         
         
      Nguyễn Khắc Thắng Trần Văn Nguyên