DANH SÁCH SINH VIÊN ĐỘI TỰ QUẢN KÍ TÚC XÁ
TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM TP HCM
STT
Họ và tên
Lớp
MSSV
Số ngày
tham gia
Ghi chú
1 Nguyễn Thị Phương Anh 11DHTQ3 2039202004 6  
2 Nguyễn Đức Anh 09DHAV3 2029180361 6  
3 Trần Minh Bảo 11DHTH4 2001200376 6 Kỹ thuật
4 Trịnh Các Các 18CDTP2 3005181708 6  
5 Lê Quang Dương 19CDNA 3011192002 6  
6 Trần Nguyễn Hải Đăng 10DHQTDVNH1 2030190027 6  
7 Nguyễn Thị Ngọc Điệp 09DHDB1 2022181008 6  
8 Dương Nguyễn Hoàng Gia 18CDĐT 3024182458 6  
9 Nguyễn Trung Nghĩa 10DHQT3 2013190380 6  
10 Đặng Thị Thúy Nhung 18CDQT1 3013181308 6  
11 Trương Thị Yến Như 09DHAV6 2029181104 6  
12 La Thúy Phượng 09DHQTDVNH7 2030176021 6  
13 Trần Minh Quang 09DHQTDVNH1 2030176021 6  
14 Phan Diễm Quỳnh 09DHDD2 2028180101 6  
15 Phan Anh Tài 09DHQTDVNH6 2030181326 6  
16 Nguyễn Vũ Toàn 19CDCK 3003190472 6  
17 Lê Việt Thắng 10DHCK2 3003190164 6  
18 Nguyễn Thị Mộng Thi 11DHTP9 2005202143 6  
19 Diệp Ngọc Anh Thư 09DHDD2 2028180009 6  
20 Trần Thị Trang 10DHTP11 2005190732 6  
21 Huỳnh Thị Thanh Vy 09DHSH1 2008180169 6