Trường đại học công nghiệp thực phẩm TP. Hồ Chí Minh

Trung tâm Ký túc xá Sinh viên

Hỏi - Đáp

Thời gian biểu của các tiết học trong ngày tại trường được quy định như thế nào

Lĩnh vực: <Chưa chọn danh mục> - Gửi lúc: 03:22:37 22-10-2020
Người hỏi: Tân sinh viên - Email: dungnv@cntp.edu.vn

Trả lời:

I. Quy định thời gian học lý thuyết trong ngày

Tiết

Buổi sáng

1

7h00 – 7h45

2

7h45 – 8h30

Giải lao

8h30 – 8h35

3

8h35 – 9h20

Giải lao

9h20 – 9h30

4

9h30 – 10h15

5

10h15 – 11h00

6

11h00 – 11h45

Tiết

Buổi chiều

7

12h30 – 13h15

8

13h15 – 14h00

Giải lao

14h00 – 14h05

9

14h05 – 14h50

Giải lao

14h50 – 15h00

10

15h00 – 15h45

11

15h45 – 16h30

12

16h30 – 17h15

Tiết

Buổi tối

13

18h00 – 18h45

14

18h45 – 19h30

Giải lao

19h30 – 19h45

15

19h45 – 20h30

16

20h30 – 21h15

2. Quy định thời gian học thực hành trong ngày

Tiết

Buổi sáng

1

7h00 – 7h45

2

7h45 – 8h30

Giải lao

8h30 – 8h35

3

8h35 – 9h20

Giải lao

9h20 – 9h30

4

9h30 – 10h15

5

10h15 – 11h00

6

11h00 – 11h45

Tiết

Buổi chiều

7

12h30 – 13h15

8

13h15 – 14h00

Giải lao

14h00 – 14h05

9

14h05 – 14h50

Giải lao

14h50 – 15h00

10

15h00 – 15h45

11

15h45 – 16h30

12

16h30 – 17h15

Tiết

Buổi tối

13

17h30 – 18h15

14

18h15 – 19h00

15

19h00 – 19h45

16

19h45 – 20h30

17

20h30 – 21h15

(03:22:37 22-10-2020)

Câu hỏi thường gặp