Trường đại học công nghiệp thực phẩm TP. Hồ Chí Minh

Trung tâm Ký túc xá Sinh viên

Hỏi - Đáp

[Q&A// Zoom] Không thấy nút tạo lớp?

Lĩnh vực: <Chưa chọn danh mục> - Gửi lúc: 09:41:56 17-07-2021
Người hỏi: - Email:

Trả lời:

=> Khắc phục:

Kiểm tra thời khóa biểu xem có đúng buổi, đúng ngày hay không hoặc Liên hệ phòng Đào tạo.

(09:41:56 17-07-2021)

[Q&A// Zoom] Màn hình bị đen khi trình chiếu trong Powerpoint?

Lĩnh vực: <Chưa chọn danh mục> - Gửi lúc: 09:37:45 17-07-2021
Người hỏi: - Email:

Trả lời:

=> Khắc phục:

 Khi chia sẽ ứng dụng trên trang web egov dạy trực tuyến thì không nên để trình chiếu, khi đó hình ảnh sẽ không hiển thị nếu card màn hình yếu.

(09:37:45 17-07-2021)

[Q&A// Zoom] Giảng viên đang dạy bị thoát ra khỏi màn hình giảng dạy. Khi vào lại thì không chia sẻ được màn hình?

Lĩnh vực: <Chưa chọn danh mục> - Gửi lúc: 09:34:35 17-07-2021
Người hỏi: - Email:

Trả lời:

=> Khắc phục:

Giảng viên quay lại lớp học và chọn “người tham gia” và bấm “nhận lại vị trí người chủ trì”.

(09:34:35 17-07-2021)

[Q&A// Zoom] Giảng viên chia sẻ màn hình, sinh viên báo bị dựt và màn hình đen?

Lĩnh vực: <Chưa chọn danh mục> - Gửi lúc: 09:33:19 17-07-2021
Người hỏi: - Email:

Trả lời:

=> Khắc phục:

- Nếu slide giảng dạy của giảng viên có nhiều hiệu ứng thì giảng viên không nên bật chế độ trình chiếu phóng mà nên để chế độ “Normal”.

- Nếu vẫn bị màn hình đen thì giảng viên thoát ra khỏi lớp học và đóng trình duyệt web lại và sau đó mở trình duyệt lên và vào lại.

(09:33:19 17-07-2021)

<< < 2 3 4 5 6 > >>

Câu hỏi thường gặp