Trường đại học công nghiệp thực phẩm TP. Hồ Chí Minh

Trung tâm Ký túc xá Sinh viên

Sinh viên

KẾ HOẠCH  Về việc tổ chức hoạt động của đội sinh viên tự quản Ký túc xá   năm học 2021 - 2022

KẾ HOẠCH Về việc tổ chức hoạt động của đội sinh viên tự quản Ký túc xá năm học 2021 - 2022

- Căn cứ vào quyết định số: 02 /QĐ - KTX ngày 26/ 9 /2021 của Giám đốc Trung tâm Ký túc xá sinh viên về việc thành lập đội sinh viên tự quản;
- Căn cứ vào tình hình hoạt động của Trung tâm Ký túc xá sinh viên;
Nay Trung tâm Ký túc xá sinh viên...

Sinh viên Ký túc xá HUFI nhập dữ liệu cử tri tham gia bầu cử Quốc Hội và HĐND các cấp

Sinh viên Ký túc xá HUFI nhập dữ liệu cử tri tham gia bầu cử Quốc Hội và HĐND các cấp

Cùng chung với không khí thi đua chào mừng kỉ niệm ngày thành lập đoàn, sinh viên Ký túc xá HUFI đã hỗ trợ cán bộ địa phương làm những việc hành chính và đây cũng là việc thường xuyên của sinh viên Ký túc xá đóng trên địa bàn phường Tân Sơn Nhì

1 2 3 > >>