SINH VIÊN KÝ TÚC XÁ HUFI HOÀN TẤT TIÊM 2 MŨI VẮCXIN

Thực hiện chủ trương của Bộ Y tế, UBND thành phố Hồ Chí Minh nhanh chóng phủ vắcxin covid -19 cho người dân trên 18 tuổi trên địa bàn thành phố, UBND phường Tân Sơn Nhì đã hoàn tất tiêm 2 mũi Vắc xin phòng chống covid-19 cho sinh viên Ký túc xá Hufi.

Vào đầu tháng 8/2021 toàn thể sinh viên còn lưu trú tại Ký túc xá trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh được tiêm mũi 1 vắc xin phòng ngừa covid-19.

Đến ngày 4/10/2021, tất cả sinh viên hiện lưu trú tại Ký túc xá Hufi đã được tiêm mũi 2 vắc xin phòng covid -19. Sinh viên KTX Hufi  được phủ vắc xin giúp các em có kháng thể để chống lại covid -19,  đồng thời  yên tâm hơn trong cuộc sống, sinh hoạt và học tập trong hoàn cảnh cả nước chuyển sang trạng thái bình thường mới.

 Có được kết quả đó là nhờ sự quan tâm giúp đỡ của Ban cán sự khu phố 4, công an phường, Ủy ban nhân dân phường Tân Sơn Nhì.

*Hình ảnh của hoạt động:

Sinh viên KTX đang tiêm vắcxin

Nguồn TTKTX